Makedonija
   
Kompanija Tel. Fax.

INTEREUROPA SKOPJE d.o.o.
International spedition


Ul. Industriska 1
1000 Skopje
Nebojša Cvetanovski

(+389)
2 246 55 20
(+389)
2 246 55 92