BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Kontakti
Vodeći ponuđać logističkih usluga u Bosni i Hercegovini. Naš zadatak je optimalno pokrivanja potreba za kompletnim logističkim uslugama na vaše potpuno zadovoljstvo. Zadatak ostvarujemo pouzdanošću, brzinom, sigurnošću i konkurentnim cijenama.

PODRUŽNICA SARAJEVO

Šef podružnice 
Senad Demir 
senad.demir@intereuropa.ba
T: +387 33 473 262
F: +387 33 463 824

ZBIRNI PROMET

Amir Mujezinović 
amir.mujezinovic@intereuropa.ba
T: +387 33 454 406
F: +387 33 451 264

IE EXPRESS

Nihad Cocalić
nihad.cocalic@intereuropa.ba
T: +387 33 234 915
F: +387 33 459 568

CARINSKE USLUGE

Ejub Hrnjić
ejub.hrnjic@intereuropa.ba
T: +387 33 463 829
F: +387 33 463 828 

SKLADIŠTE

Dževad Ćurevac 
dzevad.curevac@intereuropa.ba
T: +387 33 452 900
F: +387 33 452 900

CESTOVNI PROMET

Kenan Jusić
kenan.jusic@intereuropa.ba
T:+387 33 465 054
F:+387 33 453 369 

AVIO PROMET

Haris Džino
haris.dzino@intereuropa.ba
T:+387 33 767 695 
F: +387 33 767 696 

TERMINALI I ODRŽAVANJE

Mersudin Lisica 
mersudin.lisica@intereuropa.ba
T: +387 33 767 936
F: +387 33 468 154 
M:+387 61 210 985

FINANSIJE

Rukovodilac službe 
Sehudin Lisica
sehudin.lisica@intereuropa.ba
T: +387 33 468 153
F: +387 33 468 155

PRAVNA SLUŽBA

Sekretar društva
Amila Korman 
amila.korman@intereuropa.ba
T: +387 33 760 730
F: +387 33 468 154

INFORMATIKA

Elmir Isović
elmir.isovic@intereuropa.ba
T: +387 33 541 501
F: +387 33 541 501

SLUŽBA PRODAJE

Šef službe 
Senad Demir 
senad.demir@intereuropa.ba
T: +387 33 463 824

INFORMACIJE I UPITI:

BESPLATNI INFO TELEFON

080 02 01 01

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: