BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Vodstvo društva
Vodeći ponuđać logističkih usluga u Bosni i Hercegovini. Naš zadatak je optimalno pokrivanja potreba za kompletnim logističkim uslugama na vaše potpuno zadovoljstvo. Zadatak ostvarujemo pouzdanošću, brzinom, sigurnošću i konkurentnim cijenama.

UPRAVA

Darko Skrnički
Predsjednik Uprave   

ORGANIGRAM KONCERNA INTEREUROPA

SLOVENIJA

Intereuropa d.d.
mag. Ernest Gortan

Interagent, d.o.o.
Mihovil Rameša
100%

Interzav, d.o.o.
Mojca Žbontar
71,28%

HRVATSKA

Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb
Marija Štajduhar 99,96%

Intereuropa Sajam, međunarodno otpremništvo, d.o.o., Zagreb
Krešimir Lipovčić
51%

BIH

Intereuropa RTC d.d., Sarajevo
Darko Skrnički
95,77%

MAKEDONIJA

Intereuropa Skopje, D.o.o.
Nebojša Cvetanovski
99,56%

CRNA GORA

Zetatrans A.D. Podgorica
Tomaž Koder
69,27%

SRBIJA

AD Intereuropa - logističke usluge Beograd
Tomaž Koder 
73,62%

ALBANIJA

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk
Dashamir Mandija
100%

KOSOVO

Intereuropa Kosova L.L.C.
Arben Mustafa
90%

UKRAINA

TFC Zahidtransservice Limited
Anatolly Parfenyuk
89,93%

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: