BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Izvještaji
29. 6. 2015

Izvještaj o događanju

I - OPĆI PODACI O EMITENTU
-puna i skraćena firma INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. SarajevoINTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo
- adresa sjedišta Sarajevo, Halilovići 12
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 033/468-153, 033/468-154amila.korman@intereuropa.bawww.intereuropa.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija iizvještavanju Održana XVIII Skupština dioničara Društva
- datum nastanka događaja 23.06.2015. godine
- kratak opis i razlog događaja XVIII Skupština dioničara Intereuropa RTC d.d. Sarajevo donijela jeOdluku o usvajanju Izvještaja Društva za 2014. godinu koji uključuje: finansijski izvještaj;izvještaj Revizora;izvještaj o radu Nadzornog odbora;izvještaj Odbora za reviziju i Plan poslovanja za 2015. godinu;Odluku o raspodjeli dobiti Društva za 2014. godinu, Odluku o isplati dividendeiOdluku o izboru revizorske kuće Revsar d.o.o. Sarajevoza vanjskog revizora Društva za 2015. godinu.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja DirektorHaris Avdić
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj Sarajevo, 25.06.2015. godineSekretar DruštvaAmila Korman