BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Izvještaji
29. 6. 2015

Obavijest dioničarima (29.06.2015)

OBAVIJEST DIONIČARIMA INTEREUROPA RTC D.D. SARAJEVO

Saglasno Odluci donesenoj na Skupštini dioničara INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo održanoj 23.6.2015. godine, obavještavaju se dioničari da će Društvo izvršiti isplatu dividende dioničarima.

Pravo na dividendu imaju svi dioničari koji se na dan donošenja Odluke nalaze na listi dioničara Registra vrijednosnih papira FBiH, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Društva.


Isplate dividende će se izvršiti u skladu sa zakonskim propisima na tekuće račune fizičkih lica, odnosno transakcijske račune pravnih lica, u visini od 3,50 KM po dionici.


Pozivaju se dioničari vlasnici dionica da u roku od 30 dana po objavi ovog obavještenja dostave:
1.      Ličnu identifikaciju:
1.1.  Za fizička lica rezidente kopija lične/ osobne karte
1.2.  Za fizička lica nerezidente kopija pasoša/putovnice
1.3.  Za pravna lica kopija rješenja/izvoda iz sudskog registra
2.      Broj uplatnog računa koji obavezno glasi na ime dioničara:
2.1.  Za fizička lica rezidente broj tekućeg računa-kopija kartice
2.2.  Za fizička lica nerezidente instrukcije za plaćanje sa IBAN brojem i SWIFT kodom banke u inostranstvu,
2.3.  Za pravna lica rezidente podaci o transakcijskom računu kod poslovne banke u BiH na ovjerenom memorandumu pravnog lica
2.4.  Za pravna lica nerezidente nerezidente instrukcije za plaćanje sa IBAN brojem i SWIFT kodom banke u inostranstvu na ovjerenom memorandumu pravnog lica.
 
Tražene podatke dostaviti poštanskim putem ili lično na adresu : INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo, ulica Halilovići broj 12, 71000 Sarajevo, BiH. Za sve eventualne informacije možete se obratiti na telefon 033/468-153.


INTEREUROPA  RTC d.d. Sarajevo će izvršiti isplatu dividende  do  dana  15.12.2015. godine. 
                                                                                          

UPRAVA DRUŠTVA