BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Izvještaji
1. 6. 2015

Obavještenje o sazivanju osamnaeste Skupštine dioničara

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 8/09) i člana 31. Statuta društva INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora Društva od 26.05.2015.godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU OSAMNAESTE SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA INTEREUROPA RTC D.D. SARAJEVO

Obavještavaju se dioničari društva INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo da će se dana 23.06.2015. godine (utorak) u Sarajevu, sa početkom u 10  sati održati osamnaesta Skupština dioničara društva INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo.Skupština će se održati u prostorijama Društva u Sarajevu, Halilovići 12.Za Skupštinu se predlaže slijedeći:Dnevni red :
 1. Radna tijela Skupštine:
  1. Izbor predsjednika Skupštine;
  2. Odbor za glasanje se imenuje u sastavu: Zijada Herić, Suzana Đukanović i Meho Džino;
  3. Zapisnik će voditi Amila Korman, sekretar Društva; 
  4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Društva za 2014. godinu koji uključuje:
  1. Finansijski izvještaj;
  2. Izvještaj Revizora;
  3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
  4. Izvještaj Odbora za reviziju,
  5. Plan poslovanja za 2015. godinu.
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2014. godinu i isplati dividende;
 4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora.
 Pravo odlučivanja u Skupštini društva INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine i koji se prijavio Odboru za glasanje najkasnije u roku od tri dana prije početka rada Skupštine. 

Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, dioničar može ostvariti i putem punomoćnika. Punomoćnik dioničara mora imati punomoć u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara vlastodavca  i punomoćnika i dostavlja se Odboru za glasanje u roku utvrđenom za registraciju dioničara.

Dioničar i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u materijale  za održavanje Skupštine u poslovnim prostorijama društva INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo, u Sarajevu u ul.Halilovići broj 12, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 sati. 

Podnošenje prijave za Skupštinu može se izvršiti dostavljanjem prijave u poslovne prostorije Društva ili putem e-maila: amila.korman@intereuropa.ba kao i putem faxa broj 033/468-154. 

Predsjednik 
Nadzornog odbora 

Mag.Ernest Gortan