BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Historija
Vodeći ponuđać logističkih usluga u Bosni i Hercegovini. Naš zadatak je optimalno pokrivanja potreba za kompletnim logističkim uslugama na vaše potpuno zadovoljstvo. Zadatak ostvarujemo pouzdanošću, brzinom, sigurnošću i konkurentnim cijenama.
Kompanija Intereuropa pokrenuta je 1947. godine kao društvo ograničene odgovornosti sa samo tri zaposlenika u tadašnjoj “B Zoni” slobodne carinske zone Trst.  Broj usluga koje je kompanija pružala kao i broj zaposlenih rasli su iz godine u godinu uzrokujući promjene organizacione strukture. U periodu od 1965. do 1990. godine Intereuropa je otvorila ogranke u svim većim gradovima bivše SFR Jugoslavije. Po raspadu zajedničke države (1991.) ogranci izvan Slovenije su reorganizovani i ustrojeni kao društva ograničene odgovornosti. Proces privatizacije okončan je do 1995. godine, a dionice Intereurope registrovane su na Ljubljanskoj berzi 1998. godine.

Krajem devedesetih naša se mreža proširila na tržišta jugoistočne Evrope, djelom zahvaljujući reintegraciji nekadašnjih ogranaka  sa Koncernom, a dijelom kroz nove akvizicije. Uporedo sa tim došlo je do promjene osnovne djelatnosti kompanije. Tako je iz kompanije za carinsko posredništvo i transport Intereuropa prerasla u međunarodnu logističku grupu koja nudi širok i integrisan spektar usluga. Godine 2002. svojoj ponudi smo dodali nove usluge i zvanično registrovali globalne logističke usluge kao našu osnovnu djelatnost.

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: