BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Vodstvo društva
Vodeći ponuđać logističkih usluga u Bosni i Hercegovini. Naš zadatak je optimalno pokrivanja potreba za kompletnim logističkim uslugama na vaše potpuno zadovoljstvo. Zadatak ostvarujemo pouzdanošću, brzinom, sigurnošću i konkurentnim cijenama.

UPRAVA

Tomaž Koder
Direktor društva

Brankica Manojlović Vračar
Izvršni direktor

ORGANIGRAM KONCERNA INTEREUROPA

SLOVENIJA

Intereuropa d.d.
Borut Zorić

Interagent, d.o.o.
Blaž Petrovič
100%

Interzav, d.o.o.
Mojca Žbontar
71,28%

HRVATSKA

Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb
Aljaž Kovač
99,96%

Intereuropa Sajam, međunarodno otpremništvo, d.o.o., Zagreb
Krešimir Lipovčić
51%

BIH

Intereuropa RTC d.d., Sarajevo
Tomaž Koder
100%

SJEVERNA MAKEDONIJA

Intereuropa Skopje, d.o.o.
Manuela Mišev Spasov
99,56%

CRNA GORA

Zetatrans A.D. Podgorica
Andrej Cergolj
69,27%

SRBIJA

AD Intereuropa - logističke usluge Beograd
Andrej Cergolj
73,62%

ALBANIJA

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk
Dashamir Mandija
100%

KOSOVO

Intereuropa Kosova L.L.C.
Arben Mustafa
90%

UKRAINA

TFC Zahidtransservice Limited
Anatoliy Parfenyuk
89,93%

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: