BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Show menu

Praćenje pošiljaka

Praćenje pošiljaka omogućava praćenje kretanja pošiljaka koje su Intereuropi povjerene na organizaciju prevoza.

Vašu pošiljku najjednostavnije možete pratit putem crtičnog koda (bar kod) ili putem broja narudžbe. Praćenje putem crtičnog koda podrazumijeva praćenje statusa pojedinog paketa unutar pošiljke, dok praćenje prema broju narudžbe podrazumijeva praćenje statusa pošiljke.

Registrovanim i odobrenim korisnicima dodatno omogućavamo napredno praćenje temeljem više kriterija pretraživanja s detaljnijim povratnim informacijama o pošiljci.