BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Usluge
Osiguravamo potpun skup logističkih usluga: cestovni, željeznički, zračni, pomorski i ekspresni promet, carinske usluge i granično otprema te potpuno preuzimanje logističkih funkcija.

PREVOZ

Izvodimo sve vrste prevozov – putem kopna, mora i zraka.

LOGISTIKA

Sa Intereuropinim stručnjacima ćete dobiti cjelovit pregled logističkih lanaca.

DODATNE USLUGE

Pored kopnenog, pomorskog i zračnog prometa te logistike, brinemo se i za nekretnine, kapacitete za odmor i osiguranje.

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: