BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Avionska špedicija, carinjenje i osiguranje
Intereuropa osigurava brzu dostavu vremenski osjetljivih avionskih pošiljki po svim kontinetnima svijeta. Imamo veliku i razvijenu partnersku mrežu u zračnom prometu. Mreža nam omogućava preuzimanje ili dostavu avionskih pošiljki po svim kontinentima svijeta. 

Sa vlastitim avionskim kancelarijama i preko opširne partnerske mreže osiguravamo usluge avionske špedicije i carinjenja na svim kontinentima svijeta. Vaš teret u avionskom prometu i povoljno osiguramo. Kupcima nudimo sljedeću paletu usluga:

  • potrebne preglede tereta i izdaju certifikata, 
  • vaganje pošiljki i označavanje pošiljki,
  • uvozno i izvozno carinjenje,
  • otpremo tereta u carinskom tranzitnom režimu,
  • osiguranje avionskih pošiljki,
  • naručivanje rada avionu i prevoznicima,
  • pretovar tereta preko naših skladišta,
  • organizacija kopnenih otprema avionskih pošiljki do vrata,
  • savjetovanje za optimalnom izvedbom cjelokupnog lanca opskrbe
  • sklapanje ugovora za najam aviona.

POGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: