BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Show menu

Lokacije

Intereuropa RTC d.d.

Halilovići 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tomaž Koder
+387 33 769 540+387 33 769 540
+387 33 468 154

Intereuropa RTC d.d. - Podružnica Banja Luka

Dunavska 1C
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
+387 51 34 67 20+387 51 34 67 20
+387 51 34 67 22

Intereuropa RTC d.d. - Podružnica Banja Luka 2

Ložionička bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
+387 51 32 58 50+387 51 32 58 50
+387 51 32 58 52

Intereuropa RTC d.d. - Podružnica Bihać

Bakšaiški sokak 60
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
+387 37 31 90 95+387 37 31 90 95
+387 37 31 90 96

Intereuropa RTC d.d. - Podružnica Bihać 2 - GP Izaćič

GP Izačić bb
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
+387 37 39 40 22+387 37 39 40 22
+387 37 39 40 22

Intereuropa RTC d.d. - Podružnica Bijača

Ul. GP Bijača bb
88320 Ljubuški
Bosna i Hercegovina
+387 39 843 613+387 39 843 613
+387 39 843 613

Intereuropa RTC d.d. - Podružnica Čatrnja

Autoput E661
78400 Gradiška
Bosna i Hercegovina
+387 51 82 61 70+387 51 82 61 70
+387 51 82 61 71

Intereuropa RTC d.d. - Podružnica Mostar

Ul. Bišće polje b.b.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
+387 36 577 836+387 36 577 836
+387 36 577 836

Intereuropa RTC d.d. - Podružnica Travnik

Dolac na Lašvi bb
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
+387 30 51 51 36+387 30 51 51 36
+387 30 51 51 36

Intereuropa RTC d.d. - Podružnica Tuzla

Bosanska poljna bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+387 35 316 620+387 35 316 620
+387 35 316 621

Intereuropa RTC d.d. - Poslovna jedinica Rača

Majevičkih brigada kvart 52
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina